Arrangementer i Lo Specchio (scroll ned på siden)

Husk ordinær generalforsamling i
Lo Specchio

Onsdag D. 9/3. 2016, Kl. 19.00

Dagsorden:
1.Valg af diregent
2. Valg af referent og stemme tællere
3. Godkendelse af generalforsamlingens beslutnings dygtighed
4. Fremlæggelse af bestyrelsens års beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede års regnskab
6. Forslag til kontingent og evt. Budget
7. Forslag til forestillinger og aktiviteter i kommende sæsson
8. Indkommende forslag, herunder forslag til vedtægts ændringer
9. Valg af formand (Jf. §4 Stk.7 og §5 Stk.3)
10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (Jf.§4 Stk.7 og §6 Stk.5)
11. Valg af revisor og revisor suppleant (Jf. §4 Stk.8 og §6 Stk.5)
12. Eventuelt

Share

Lo Specchio informerer!

Se referat fra generalforsamling 2015 under “Om Lo Specchio”